Aurin centar za edukaciju

                                      

16372                 

  • Realizacija programa ,,Škole brzog čitanja i mudrog učenja“ za decu i odrasle
  • Realizacija edukativnih i iskustvenih radionica iz oblasti profesionalnih kompetencija i ličnog razvoja
  • Realizacija programa za razvoj  kompetencije učenika ( za učenje, komunikaciju, odgovoran odnos prema zdravlju, za aktivno učešće u društvu, saradnju, rešavanje problema…)
  • Podrška i savetodavni rad sa učenicima svih uzrasta
  • Pomoć u učenju i savladavanju gradiva za učenike nižih razreda
  • Podrška i savetodavni rad sa roditeljima
  • Koučing
  • Saradnja sa lokalnom zajednicom, zainteresovanim organizacijama i pojedincima