Radionice ličnog i profesionalnog razvoja

Putem NLP radionica bićete u mogućnosti da se upoznate sa jednim od  najmoćnijih komunikacionih modela  današnjice.

Radionice su namenjene osobama koje  žele da unaprede  svoje veštine komunikacije, rade na svojim ciljevima  i  osobama  koje  žele da postignu lični prosperitet  i promenu.

Radionice naročito mogu biti korisne roditeljima, prosvetnim radnicima.

Važno  je napomenuti da prisustvo  radionicama  nudi mogućnost  upoznavanja  sa tehnikama ili alatima  ali dalja primena i konačni  ishod su  na Vama. Promene i napredak  se  dešavaju  samo  primenom  naučenog , vežbom, upornošću i istrajnošću.

Aktuelne radionice su na sledeće teme:

 1. Komunikacija put do skladnog odnosa
 2. Radionice posvećene ciljevima
 3. Radionice ličnog razvoja
 4. Radionice na temu motivacije
 5. Komunikacija sa decom
 6. Kako usvojiti nove obrasce ponašanja
 7. Strategije uspešnih
 8. Samopouzdanje
 9. Radionice za razvoj kompetencija učenika
 10. Koučing radionice
 11. Od ideje do realizacije i druge.