Iskustveni model stresa (seminar)

Dvodnevni  seminar   ,,Stes ubica ili učitelj“ je nastao na osnovu ,,Iskustvenog modela  stresa „ čiji je autor  Petar Jeknić , psiholog i psihoterapeut.

Definicija zdravlja prema SZO predstavlja težnju ka telesnom,socijalnom,psihološkom i duhovnom blagostanju. Danas je čovek izložen mnogim faktorima koji ga direktno ili indirektno ugrožavaju.Izloženost različitim fizičkim ili psihičkim stresnim situacijama utiče na kvalitet života i na zdravlje. Neretko, naše ponašanje u takvim situacija je takvo da ne doprinosi boljitku. Mnogi od nas (misle da) imaju svoje uspešne strategije za prevazilaženje stresnih situacija i izbegavanje raznovrsnih životnih izazova i kriza.Uglavnom mislimo da smo mi jedini koji znamo šta je najbolje za nas. Strategije guranja pod tepih,ćutanja, ignorisanja,slepila ili nošenja ružičastih naočara su veoma često u upotrebi. Put kojim se češće ide.
Ljudi za sebe uvek biraju najbolju opciju, jedan je od principa NLP-a.To znači da ćemo u svakoj situaciji izabrati najbolju opciju od onih koje su nam na raspolaganju u datom trenutku. Možda odabrana opcija neće biti dugoročno naš najbolji izbor ali , u datom trenutku i na osnovu raspoloživih informacija i dotadašnjeg iskustva,ona jeste najbolja. Tako su i gorepomenute strategije u nekim trenucima zaista bile najbolji izbor.
Iza svakog ponašanja krije se dobra namera, drugi je od  principa  NLP-a. Zapitajmo se koje su dobre namere korišćenja naših ,,proverenih strategija“ za prevazilaženje stresa ili kriza. Da li su to mir, sigurnost, strah….ili nešto sasvim drugo? Razumevanje i definisanje dobre namere je put ka razumevanju našeg ponašanja.
Prolazeći kroz sadržaje koje  obrađujemo  na dvodnevnom seminaru ,,Stres ubica ili učitelj“ ( prema Iskustvenom modelu stresa) polaznici su  u prilici da steknu jedno sasvim novo iskustvo i prepoznaju mehanizme kojima naše telo i um reaguju na momente napetosti (stresa). Takođe,biće  u prilici da se sete da stres nije uvek loš, već da ima i pozitivne efekte kao faktor razvoja. A to smo zaboravili!
Polaznici neće  biti u prilici da čuju savete ,,kako prevazići stres u pet minuta“ niti kako savladati veštinu ,,stres-menadžmenta “ u sedam lekcija. Biće  u prilici da bolje razumeju sebe , svoje telo i svoje ponašanje 🙂.

Reči ne menjaju čoveka, menja ga iskustvo. 🙂

Za koga je seminar? 

Za vas  koji želite da razumete  kako zaista funkcioniše stres (napetost).

Za vas  koji želite da spoznate   šta nam telo govori u momentima koji remete našu životnu ravotežu ?

Za vas koji   ste spremni da kroz lično iskustvo dođete do odgovora.

Za vas koji ste spremni za iskustveni  rad u grupi.

Za vas koji želite da spoznate   lične mehanizme regovanja na stresne situacije.

Za vas kojima se čini da ste pod hroničnim stresom .

Za vas koji želite da dobijete na kvalitetu svog života, bez obzira na trenutne okolnosti.

Za vas koji želite da upoznate sebe i radite na sebi. Konstantno.

Teme koje obrađujemo na seminaru kroz praktičan rad i teorijski deo:

Ravnoteža (homeostaza ) i neravoteža (disbalans)

Očekivanja i mogućnosti

Kriza

Stres – dobar, loš, akutni, hronični

Sindrom sagorevanja

Kvalitet života

Seminar  realizuju :

Petar Jeknić, psihoterapeut  i psiholog

( kontakt : petarjeknic@hotmail.com)

Dejana Kovačević, NLP Practitioner

( kontakt: dejanakovac@hotmail.com)

Budite slobodni da nam se obratite za sve dodatne informacije vezane za seminar. Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja .

Advertisements