NLP RADIONICE

 

 

Emoracio  tim  je  pripremio set  NLP radionica  putem kojih  ste u mogućnosti da se upoznate sa jednim od  najmoćnijih komunikacionih modela  današnjice .

Radionice su namenjene osobama koje  žele da unaprede  svoje veštine komunikacije, rade na svojim ciljevima  i  osobama  koje  žele da postignu lični prosperitet  i promenu.

Važno  je napomenuti da prisustvo  radionicama  nudi mogućnost  upoznavanja  sa tehnikama ili alatima  ali dalja primena i konačni  ishod su  na Vama. Promene i napredak  se  dešavaju  samo  primenom  naučenog , vežbom, upornošću i istrajnošću.

U sklopu ponude  Edukativnog centra EMORACIO   realizujemo sledeće NLP radionice:

  1. KOMUNIKACIJA
  2. CILJEVI 1
  3. CILJEVI 2
  4. CILJEVI 3
  5. ŠTA ME MOTIVIŠE I POKREĆE
  6. STRATEGIJA KREATIVNOSTI
  7. ŽELIM PROMENU
  8. NOVI OKVIR

Više o sadržaju  NLP radionica možete pogledati na adresi http://emoracio.edu.rs/.  

dsci2433-copy

NLP radionice realizuje Dejana Kovačević, praktičar neurolinvističkog programiranja , prof. razredne nastave, samostalni pedagoški savetnik.

Informacije i kontakt :

dejanakovac@hotmail.com;  emoracio.tim@gmail.com

Dobro došli !

1509291_10204668112437211_2051736100188635059_n

Advertisements