Za učitelje, nastavnike, roditelje

Српски језик 2.разред – наставни листови

Три наставна листића за вежбање именица - припадност и разврставање, род и број речи . Занимљив облик у коме су речи распоређене избећи ће монотоност уобичајеног начина вежбања. именице вежбање род речи вежбање број речи Вежбице су урађене алатом ТAGXEDO   http://www.tagxedo.com/.