Arhive oznaka: komunikacija

Radionica ,, Intrapersonalna komunikacija“

 

Radionica ,,Intrapersonalna komunikacija“  je posvećena otkrivanju različitosti u načinu mišljenja i načina na koje doživljavamo i posmatramo svet oko sebe.

Način na koji  posmatramo svet utiče na naše veštine komunikacije i razumevanje komunikacijskih ,,modela“ naših sagovornika.

Sve što čujemo i vidimo  pri susretu sa nekom osobom prolazi kroz  postojeće filtere koji su stvoreni  tokom našeg odrastanja, nastali pod uticajem edukacije, religije, kulture, stečenog iskustva, paradigmi, predrasuda i sl.U komunikacijskom modelu NLP-a ove filtere nazivamo svesnim i nesvesnim filterima.

 Filteri doprinose tome da komunikaciju doživimo na određeni način, kroz ličnu unutrašnju reprezentaciju . Na taj način dospevamo u određeno stanje koje se odražava na naše ponašanje i reakcije.

Postojećim stanjem možemo biti zadovoljni ili ne. Možemo se osećati ispunjeno, sretno, tužno, razočarano, ljuto…Ne treba zaboraviti da i naši sagovornici takođe imaju svoje filtere i svoje unutrašnje reprezentacije, svoje stanje koje i njih usmerava na određeno ponašanje(reagovanje) koje se ne mora slagati sa našim.

Uvažavanje različitosti i individualnosti je jedan od preduslova uspešne komunikacije.

Teoretski lako ali u praksi i životu  nije, što možemo i sami posvedočiti brojnim primerima iz svog ili tuđeg iskustva.

Dobro je podsetiti se da sve informacije koje dopiru do nas dobijamo pomoću naših pet čula. Međutim, mi moramo još mnogo toga da uradimo da bi taj svet interno predstavili sebi. U NLP -u ovaj složeni način unošenja, skladišćenja i kodiranja informacija u našem mozgu, nazivamo reprezentativnim sistemima (modalitetima).

Vizuelni, auditivni i kinestetički reprezentativni sistemi (modaliteti)  su primarni, dok gustativni (čulo ukusa) i olfaktorni (čulo mirisa) svrstavamo u kinestetičke. Sva tri reprezentativna sistema koristimo sve vreme, ali ih najčešće ne koristimo podjednako nego  se često oslanjamo  samo na jedan, odnosno jedan je dominantan u određenom kontekstu.

Dominacija određenog reprezentativnog sistema je jedan od faktora koji bitno utiče na proces komunikacije.

Na radionicama posvećenim temi komunikacije otkrivamo kako prepoznati reprezentativne sisteme sagovornika, upoznajemo se sa svesnim i nesvesnim filterima uma, neverbalnom komunikacijom i  mnogim drugim zanimljivim temama koje nam mogu pomoći da budemo što zadovoljniji i uspešniji u komunikaciji sa sobom i drugima.

 

Advertisements

Komunikacijom do skladnog odnosa

 

Radionica je posvećena pitanju šta je to što možemo sami da uradimo da bismo poboljšali svoje odnose sa drugima.

Neretko očekujemo od drugih da usklade svoju komunikaciju prema nama i da se prilagode našimvrednostima. U NLP-u se mnogo govori o ličnoj odgovornosti u procesima promene . Reakcija sagovornika daje značenje komunikaciji je princip kojim smo se vodili u ovoj radionici.

Kroz proces vežbi i osvrt na prethodna iskustva, polaznici radionice su bili u prilici da spoznaju mogućnosti za unapređenje komunikacije. Ulazak u poziciju sagovornika i sposobnost neutralnog posmatranja događaja su važne veštine  za mapiranje tačaka neslaganja ili slaganja sa sagovornikom.

Razumevanje i prepoznavanje svojih potreba i potreba drugih, koje možemo pročitati iz izgovorenih reči ili postupaka, prvi je korak ovog dugotrajnog procesa.

Osobenost svakog od nas da na svoj jedinstven način posmatra svet i događanja u njemu, jedan je od pokazatelja kako razmišljamo a ne šta mislimo. Međutim, upravo su one čest razlog za nastanak nesporazuma i nerazumevanja drugih. Uvažavanje tuđe ,,mape sveta“ je znak otvorenog uma.

Bavili smo se i ličnom interpretacijom ljudi i događaja. Skloni smo da nečije ponašanje slobodno interpretiramo i donosima zaključke na osnovu nedovoljnog broja informacija.

Interpretacija vodi u pretpostavku, a pretpostavka je majka svih nesporazuma.

Segment našeg  rada je bio i taj kako da izbegnemo zamke interpretacije i kako nam NLP može pomoći u tome. Puno je primera koje smo mogli navesti.

Veština slušanja i uspostavljanja mosta poverenja, kao i saznanje da u komunikaciji veliki udeo imaju svesni i nesvesni filteri zapažanja, značajni su resursi kojima možemo raspolagati u budućnosti. Pod uslovom da otvorimo čula, budemo fleksibilni i preuzmemo ličnu odgovornost.

Tročasovna radionica je realizovana 2.3.2019. u inspirativnom prostoru ,,Zlatnog maslačka“ u hotelu ,,Kralj“ u Vrnjačkoj Banji.

Radionicu realizovala Dejana Kovačević,  NLP Practitioner, Coach

Radionica o komunikaciji

Radionica o komunikaciji